ONSDAG 5. OKT, KL. 18:00 Varen KR Kjøp billett

Verdensdagen for psykisk helse: Maria Abrahamsen

Digitale prøvekaniner

I anledning Verdensdagen for psykisk helse kommer Maria Abrahamsen, også kjent som TIKTOK-psykolog, til Randaberg for å holde foredrag til foreldre med barn 1-7. klasse.

I anledning Verdensdagen for psykisk helse kommer Maria Abrahamsen også kjent som TIKTOK psykolog for å holde foredrag til foreldre med barn på småtrinnet og mellomtrinnet på skolen.

Maria Abrahamsen har foredrag om «Digitale prøvekaniner».

Aldri før har vi forholdt oss til så mye informasjon, vært så tilgjengelige for alle og samtidig sett hverandre så lite i øynene som nå. Hva gjør det med oss?

Psykolog Maria Abrahamsen tematiserer risikofaktorer knyttet til den digitale verden og sosiale media. Og deler sine tanker om hva man kan gjøre for å beskytte den oppvoksende generasjonen.»

Foredraget er åpent og gratis.

Verdensdagen 2022: Vi trenger hverandre. Løft blikket!

https://www.verdensdagen.no/