TORSDAG 3. OKT, KL. 19:00 Varen KR Kjøp billett

Livsgledeuke: Kor Amazing

Gratiskonsert!

Livsglede for eldre i Randaberg arrangerer gratiskonsert med Kor Amazing.

Kor Amazing ble etablert i 2008 og har et allsidig repertoar.
De har spesialisert seg på sanger med lokal forankring og hatt mangeårig samarbeid med lokale musikere.
Ta gjerne med deg venner og familie, her er det god plass til alle.

Ingen billett nødvendig, velkommen!

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag.
Stiftelsen er trosmessig og partipolitisk nøytral. Vi skal være et supplement til det offentlige tilbudet som eldre får i dag.

VI STREKKER OSS MOT:
*Gode opplevelser for den enkelte
*Samspill på tvers av generasjoner
*Rekruttering til eldreomsorgen
*Mulighet for frivillig deltakelse