TORSDAG 2. NOV, KL. 18:30 Tungenes fyr
Hjemsøkt torsdag 2/11: KR 150 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Hjemsøkt litteratur- og fortellerfestival – torsdag

Kl. 18.30:Å møte en heks – panelsamtale med Anne Kalvig, Kine Hult og Atle Næss

Panelsamtale om hekser i et historisk, religiøst og feministisk perspektiv.

Omgitt av mystikk, fordommer og forfølgelse – hva er opphavet til forestillingene om hekser som utøvere av trolldom? Hvem var kvinnene som ble stemplet som hekser? Ble de utsatt for stigma kun fordi de representerte noe som var annerledes? Var de bare tilfeldige ofre for patriarkatets hensynsløse undertrykkelse av kvinners stemmer i samtiden? Hjemsøkt tar diskusjonen.

Panelet består av Journalist i Stavanger Aftenblad Kine Hult, forfatter Atle Næss og ledes av professor i religionsvitenskap Anne kalvig.

Arrangementet er støttet med midler fra Forfattersentrum og Fritt Ord.

Kl. 19.30: Flukt – Paneldiskusjon om flyktningestrømmer i ulike deler av verden med Simon Stranger, Cecilie Hellestveit, Richard Skretteberg og Maren Sæbø

Hjemsøkt kaster ikke lys bare på fiktive skrekkfortellinger i seg selv, men undersøker hvordan disse inspireres av hendelser og fenomener fra virkeligheten. Forandringer i samfunnet, klimaet og pandemier er noen eksempler på slike inspirasjonskilder. En av nåtidens største skrekkfortellinger fra det virkelige liv er skjebnen til millioner av mennesker drevne på flukt i ulike deler av verden. Et tema verdt å ta opp på en festival der ulike former for uro, angst og skrekk spiller en nøkkelrolle.

Under denne paneldiskusjonen skal vi prøve å belyse hva som preger dagens flyktningkriser i følgende områder:

* Midtøsten/Den arabiske halvøy.

* Sør-/Latin-Amerika.

* Afrika.

Hvordan skiller krisene i disse verdensdelene seg fra hverandre? Hvordan er de håndtert av lokale myndigheter? Og ikke minst – hva slags løsninger finnes for å hjelpe dem som er på flukt? Dette er noen av de viktigste spørsmålene som vi stiller i forbindelse med arrangementet.

Våre gjester er:

* Cecilie Hellestveit – jurist og forfatter av blant annet “Syria: en stor krig i en liten verden” og “Ulykkelige Arabia”. Hun skal dele med oss sin kunnskap om Midtøsten.

* Richard Skretteberg – seniorrådgiver ved Flyktinghjelpen. Han skal hjelpe oss med å kartlegge flyktningsituasjonen i Sør- og Latin-Amerika.

* Maren Sæbø – journalist og redaktør for blant annet nettstedet Bundu. Med sin kunnskap om det afrikanske kontintent kommer hun til å gi oss noen eksempler fra dette området.

Panelet ledes av forfatter Simon Stranger.

Arrangementet er støttet med midler fra Stiftelsen Fritt Ord.