SØNDAG 12. NOV, KL. 11:00 Varen
Voksen + barn under 2 år: KR 230 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Dybwikdans – Lulla kl. 11:00

Lulla- en forestilling/et erfaringsrom.

For barn mellom 0-2 år

Lulla formidler en verden av sang, bevegelse og musikk, hvor vuggesang oppstår både i ny og i tradisjonell form. Et musisk møte åpner for deltagelse fra barn og voksne, på deres egne premisser. Lulla forteller ikke en konkret historie; med utgangspunkt i vuggesanger inviteres det til kroppslige interaksjoner og musikalsk samspill der nærvær, lytting og lek er sentralt. Lulla utforsker et uttrykk som oppstår i sin helhet i scenerommet hvor kunstnerne, barna og de voksne utgjør den kunstneriske og sosiale helheten. Forestillingen bærer preg av en åpen og inviterende form, hvor målet er å oppnå dialog og samspill med barna.

Stavangerbaserte dybwikdans har de siste årene produsert scenekunst for de aller yngste. Forestillingene er vist nasjonalt og internasjonalt. dybwikdans ønsker i sine forestillinger å skape nære møter mellom utøvere og de besøkende, hvor interaksjon og deltakelse er med på å prege forestillingene.

Lulla er første forestilling som presenteres Dansens Hus sitt prosjekt STOR kunst for små barn, som er kommet i stand med generøst støtte fra Sparebankstifltelsen DNB.

 

Iscenesetter: Siri Dybwik

Komponist: Nils Christian Fossdal

Scenograf: Kit Bjørn Petersen

Utøvere: Gerd Elin Aase, Nils Christian Fossdal

Studiomusikere: Andreas Utnem, Bergmund Waal Skaslien
Søm: Britt Stigen Martinsen, Kari Helene Gryte

Designer/tekniker: Karl Oskar Sørdal

Faglig veileder: Thomas Cabaniss

Co-produsent: Dansens Hus

Regional produsent: RAS

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB

 

Støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune, Rogaland fylkeskommune, RAS, Universitetet i Stavanger og Fond for lyd og bilde.