TIRSDAG 29. SEP, KL. 15:00 Randaberg folkebibliotek
Gratisbillett: KR 0 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Barseltirsdag – Musikk fra livets begynnelse

Musikk fra livets begynnelse for barn 0 – år, med Kristine Helgeland Mosdøl. 1 billett gjelder for ett barn og en voksen.

Endelig er vi i gang med barseltirsdager igjen!

Dette er et tilbud for familier som er hjemme i barselpermisjon, og er forbeholdt denne aldersgruppa. I dag er det musikkstund med musikk- og dramapedagog Kristine Helgeland Mosdøl. Hun har vært flere ganger før i Randaberg, og hun har lang fartstid med Barnas kulturverksted i Stavanger.

Arrangementet er en del av vår serie med barseltirsdager. Prosjektet er "Med bøker fra livets begynnelse" og er støttet av Rogaland fylkesbibliotek. Målgruppe for prosjektet er foreldre med småbarn som er hjemme i barselpermisjon. Vi jobber for å få dette til å bli en fast ordning.

Legg merke til at det er et spesielt tidspunkt denne gangen. Dette er å få med oss Kristine. Vanligvis prøver vi å legge arrangementene til formiddagen.

Vi samarbeider med Helsestasjonen i Randaberg kommune.

På grunn av COVID-19 må alle hente ut billetter på forhånd.

Informasjon om smittevernregler i forbindelse med COVID-19:

Randaberg folkebibliotek følger Helsedirektoratets, samt Randaberg kommunes retningslinjer for arrangementer.
For å sikre rask smittesporing må alle hente/bestille billett på forhånd, også til gratisarrangementer, og alle billetter må være registrert med navn på personen som skal delta.
Billetter kan bestilles på: randabergkulturscene.no eller ved oppmøte på Randaberg folkebibliotek.
På grunn av avstandsregelen har vi i år redusert publikumskapasitet, og vi ber publikum om å vise hensyn på arrangementene.
Endringer i programmet som følge av COVID-19 kan skje når som helst. Sjekk programmet jevnlig.
Alle ansatte på Randaberg folkebibliotek er pålagt å ivareta god håndhygiene, holde avstand og holde seg hjemme om de er syke, og vi oppfordrer vårt publikum til å gjøre det samme.